DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op de websites van GastroMeister, HorecaMeister en LeaseMeister en regelt het auteursrecht, het gebruik en de informatie van derden, producten en diensten. Door onze websites te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verlkaart u zich akkoort met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.

Het gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Gastromeister.com, HorecaMeister.com en LeaseMeister.com de zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan door de juistheid, voledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de websites uitdrukkelijk -en op voorhand- van de hand.


Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer wij links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op -of via- deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen en aanvaarden geen aansprakelijkheid -en geen enkele verwantwoordelijkheid- voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid waarnar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op -of via- deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, waarbij aangemerkt dient te worden dat in het kader van het auteursrecht wij ons uiterste best hebben gedaan om alle bronnen en rechthebbende van het beeldmateriaal te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u de (mede-)rechthebbende bent en u van mening bent dat er voor het gebruik geen toestemming is verleend, verzoeken wij u om een mail te sturen naar info@gastromeister.com, info@horecameister.com of info@leasemeister.com. Wij verzoeken u dan ook om bewijsstukken (door middel van een deponering, certificaat of een ander document waarmee u het eigendom aantoont) mee te zenden in de bijlage van uw mail.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de op -of via- deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op -of via- deze website aangeboden informatie, met ingegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Toepasselijk recht

Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van -of in verband met- deze disclaimer, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland en in eerste aanleg door de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.